Sveti Andrija apostol – 30. studenoga

SVETI ANDRIJA – APOSTOL
(apostol, ribar, propovjednik i mučenik)

Apostol Andrija brat je apostola Šimuna Petra. Njih su dvojica bili ribari na Genezaretskom jezeru, a živjeli su u Kafarnaumu. Prema evanđeoskim izvještajima, Andrija je bio prvi od apostola kojega je Isus pozvao, pa ga istočne Crkve obično nazivaju Prvozvani. U početku je bio sljedbenik Ivana Krstitelja, koji je propovijedao dolazak Mesije. Kad je Ivan Krstitelj na Jordanu pokazao na Isusa i rekao: „Evo Jaganjca Božjega”, Andrija i Ivan ostavljaju Krstitelja te počinju slijediti Isusa. Andrija je, kako nam kažu evanđelja, otišao do svoga brata Šimuna, koji će kasnije biti nazvan Petar, te mu rekao: „Našli smo Mesiju” (Iv 1,41). Upravo zbog ovoga evanđelisti Matej i Luka u apostolskom zboru Andriju stavljaju odmah nakon Šimuna Petra.

Novi zavjet u nekoliko zgoda spominje Andriju: kod umnažanja kruhova; kad su stranci u Jeruzalemu željeli vidjeti Isusa. Treba reći kako nakon Isusova uzašašća i silaska Duha Svetoga Biblija više ne spominje apostola Andriju, za razliku od apokrifnih spisa koji ga vrlo često spominju. Za Andrijinu mučeničku smrt na takozvanom „Andrijinu križu” (u obliku slova X) znamo iz spisa zvanog Passio (Muka), u kojem je opisano apostolovo mučeništvo. Tamo piše da je bio raspet u Ahaji u gradu Patrasu. Odatle su mu relikvije prenesene u Carigrad, a zatim u Amalfi u Italiju. Svečeva glava bila je god. 1462. prenesena u Rim. Papa Pavao VI. vratio ju je natrag grčkim pravoslavnim vjernicima.

Apostol Andrija današnjim kršćanima može biti poticaj i primjer na koji način slušati i prepoznati Božji govor. Naime, Andrija je, kako smo već rekli, slijedio Ivana Krstitelja misleći da je on Mesija koji ima doći. Ipak, cijelo je vrijeme bio otvoren za Božji glas, a koji je preko Ivana Krstitelja progovorio i uputio Andriju i druge na Isusa, na pravoga Mesiju. Andrija se nije bojao promjene, nego odlazi od Ivana Krstitelja k Isusu. Osim što je sam otišao, Andrija odlazi svome bratu Šimunu Petru te poziva i njega da ide za Isusom. Na taj je način Andrija postao prenositelj Božje poruke svojim najbližima.

Sveti Andrija slavi se 30. studenoga, a zaštitnik je ribara.

 prema http://www.samostan-imotski.hr


Sveti Andrija apostol – pps prezentacija

Jednostavna pps prezentacija o svetom Andriji apostolu zaštitniku ribara.

.

.

Sveti Andrija apostol – radni materijal

Radni materijal na temu svetoga Andrije apostola. Pripovijest o svetom Andriji popraćena slikama i nekoliko radnih zadataka: križaljka, imenovanje dijelova slike, nadopunjavanje riječi.

.

.

Sveti Andrija apostol – radni list za učenike s poteškoćama u učenju

Radni list za učenike s poteškoćama u učenju na temu Sveti Andrija apostol namijenjen učenicima trećeg razreda osnovne škole.

.

.


Andrija je muško ime, koje u Hrvatskoj većinom nalazimo među Hrvatima. Značenje imena dolazi od grčkog Andreas – koji je hrabar; andreios – hrabar, muževan. Andrija je vrlo popularno ime, među prvih sto muških imena u Hrvatskoj, gdje danas živi preko devet tisuća ovakvih imenjaka.

Najviše osoba nazvanih Andrija rođeno je pedesetih godina prošlog stoljeća, a najmanje u novom tisućljeću. Relativno najveći broj osoba s imenom Andrija slavi rođendan 30. studenog.

Vjerovali ili ne osobe s imenom Andrija najviše vole nogomet.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Većina osoba koje se zovu Andrija žitelji su Zagreba (ukupno preko tisuću), Splita (preko tristo) te Osijeka (preko dvjesto). S obzirom na broj stanovnika, Andrija najčešće je ime među stanovnicima Klenovnika gdje se svaki pedeseti stanovnik tako zove.

Nadimci: Andro, Andrijica, Andi, Ando, Andre, Andrak, Andras, Andraš, Draš, Andrek, Andreja

izvor: imehrvatsko.net


za ispis
Sveti Andrija apostol – osmosmjerka sa 22 pojma o sv. Andriji 

Sveti Andrija – radni list za učenike s poteškoćama u učenju

Isus Petar Andrija – labirint

Isus poziva Petra i Andriju – bojanka (A4)     /     Isus poziva Petra i Andriju – male bojanke (4 na A4)


 

 

Please wait...