Sveta Katarina mučenica iz prvih kršćanskih vremena - materijali za vjeronauk

Tko je bila sveta Katarina? – životopis isprepleten legendama

Sveta Katarina – video zapis

Sveta Katarina – on-line vježbe: interaktivna križaljka, osmosmjerka, anagram

Samostan svete Katarine na Sinaju – on line puzzle

Sveta Katarina – puzzle

Sveta Katarina mučenica – osmosmjerka sa 17 pojmova