Sveci naši nebeski zaštitnici – pps

Sveci naši nebeski zaštitnici – pps

Sveci naši nebeski zaštitnici – pps učenje kroz igru. Simboli i po nekoliko rečenica o svecima Katoličke crkve. Korisno za vjeronauk u prvom razredu osnovne škole. Učenje kroz igru.


Sveci naši nebeski zaštitnici – pps učenje kroz igru

Simboli i po nekoliko rečenica o svecima Katoličke crkve. Korisno za vjeronauk u trećem razredu osnovne škole. Učenje kroz igru.

Please wait...