Sveci Katoličke crkve – on-line osmosmjerka

Interaktivna osmosmjerka sa imenima 24 sveca Katoličke crkve.
Ponovnim učitavanjem stranice pojavljuje se nova skupina pojmova.
Igra je korisna za razvijanje strpljenja, usvajanje pojmova, jačanje umnih sposobnosti kao i zabavu i razbibrigu.

Interaktivna osmosmjerka sa 24 riječi o sv. Nikoli Taveliću prvom hrvatskom svecu.
Ponovnim učitavanjem stranice pojavljuje se nova skupina pojmova.
Igra je korisna za razvijanje strpljenja, usvajanje pojmova, jačanje umnih sposobnosti kao i zabavu i razbibrigu.

Please wait...