Svećenički, sveti red - animacija

Sakrament svetog (svećeničkog) reda – animacija od 5 minuta s tumačenjem nastanka svetog sakramenta i stupnjeva svećeničkog reda u Katoličkoj crkvi. Uradak prezet sa you-tube kanala lectio brevis.

Korisno za vjeronauk u šestom razredu i opću kulturu.