Sve zavisi u čijim je rukama

Košarkaška lopta u mojim rukama vrijedi oko $19.

Košarkaška lopta u rukama Michaela Jordana vrijedi oko $33 milijuna

Ovisi u čijim se rukama nalazi

Bejzbol lopta u mojim rukama vrijedi oko $6.

Bejzbol lopta u rukama Mark McGuire vrijedi oko $19 milijuna.

Ovisi u čijim rukama se nalazi

Teniski reket u mojim rukama je beskoristan.

Teniski reket u rukama Rafaela Nadala je šampionski.

Ovisi u čijim rukama se nalazi

Štap u mojim rukama će otjerati divlje životinje.

Štap u Mojsijevim rukama će otvoriti put kroz more.

Ovisi u čijim rukama se nalazi

Praćka u mojim rukama je dječja  igračka.

Praćka u Davidovim rukama je moćno oružje.

Ovisi u čijim je rukama

Dvije ribe i pet kruščića u mojim rukama jesu par sendviča sa ribom.

Dvije ribe i pet kruščića u Božjim rukama nahraniti će tisuće.

Ovisi u čijim su rukama

Čavli u mojim rukama mogu napraviti kućicu za ptice.

Čavli u rukama Gospoda Isusa donose spasenje za cijeli svijet.

Ovisi u čijim su rukama

Brige, strahovi, i problemi u tvojim rukama su brige, strahovi, i problemi. Predaj ih u Božje ruke i u Njegovim rukama posti će nešto posve drugo.

Sve ovisi u čijim je rukama

autor nepoznat


Zavisi u čijim je rukama – pps

Praćka u mojim rukama je dječja igračka. Praćka u Davidovim rukama moćno je oružje. Sve ovisi u čijim je rukama.

Please wait...