Susret – razmišljanje pps

Susret – razmišljanje – pps

Ne znam je li vam kad palo na um da su riječi sresti i sretan, a prema tome i susret i sreća istoga korjena?

Please wait...