Sudoku – vježbe za vjeronauk

Uskrsnuće Gospodinovo – sudoku za vjeronauk


Ponavljanje gradiva – peti razred – sudoku

Radni list za vjeronauk u osnovnoj školi prema pravilima tradicionalne japanske igre sudoku.


LITURGIJA – sudoku za vjeronauk

Radni list za vjeronauk u šestom razredu osnovne škole prema pravilima tradicionalne japanske igre sudoku.


Religije svijeta – sudoku za vjeronauk

Radni list za vjeronauk u osnovnoj školi prema pravilima tradicionalne japanske igre sudoku. Tema radnog lista je svjetske religije.


Ponavljanje gradiva sedmog razreda – sudoku


Sveci koje slavimo ljeti sudoku

Radni list za vjeronauk u osnovnoj školi prema pravilima tradicionalne japanske igre sudoku.


Ponavljanje gradiva sedmog razreda – sudoku

Radni list za vjeronauk u osnovnoj školi prema pravilima tradicionalne japanske igre sudoku.

Rating: 6.3/7. From 3 votes.
Please wait...