Sudbina – kratka priča

 

Teškom bolesniku, koji se tužio zbog svoje sudbine, mudri čovjek reče: “Ti stvaraš svoju sudbinu.”
“Ali ja sigurno nisam odgovoran što sam se rodio teško bolestan.”
“Roditi se bolestan nije sudbina. To je činjenica. Sudbina je kako ti prihvaćaš svoju bolest i što činiš od nje.”

Please wait...