STVORENI SVIJET – radni list za učenike s poteškoćama u učenju

Zadatci za učenike: napisati riječi, spojiti parove sve sastavljeno sa slovom s.

 

 


 

STVORENI SVIJET – radni list za učenike s poteškoćama u učenju

Zadatci za učenike: Pročitati kratke rečenice, spojiti parove, sastaviti tri rečenice.

 

 

 


 

BOŽJA STVORENJA – radni list vjeronauk

Zadatci: prema poljima s brojevima obojati sliku morskih stvorenja; riješiti labirint sa životinjama.