Stvaranje svijeta – interaktivne vježbe za vjeronauk u prvom razredu

STVARANJE SVIJETA – interaktivna igra

Stvaranje svijeta, interaktivna igra za vjeronauk u osnovnoj školi ili dječjem vrtiću.

Zadatak: Složiti ponuđene slike prema danima stvaranja.

BOŽJA STVORENJA – jednostavna digitalna vježba

Zadatak: poveži sliku Božjeg stvorenja s riječju.

BOŽJA STVORENJA -zanimljiva digitalna vježba

Zadatak: udari ono što Bog nije stvorio: kuću, avion, balone….

BOŽJA STVORENJA – složenija digitalna vježba za prvi razred

Zadatak: poveži sliku Božjeg stvorenja s riječju.

Please wait...