Stuba više – priča o životnim poteškoćama

Jednog je dana seljakov magarac pao u bunar.

Životinja je satima zapomagala dok je seljak pokušao dokučiti što učiniti.

Napokon je odlučio – budući da je životinja stara a bunar ionako treba prekriti, nije vrijedno truda spašavati magarca. Pozvao je susjede u pomoć. Zgrabili su lopate te počeli nabacivati smeće u bunar. Na početku je magarac očajnički ridao. Zatim se, na opće čuđenje, primirio.

Nakon nekog vremena seljak je pogledao u bunar. Bio je zapanjen onim što je vidio. Sa svakom lopatom smeća koje je pogodilo njegova leđa, magarac je radio nešto zadivljujuće 

Istresao bi leđa i popeo se jednu stubu više. Kako su seljak i susjedi nastavili ubacivati smeće na životinju, on bi je otresao i popeo se više. 

Uskoro su svi zadivljeno promatrali magarca koji je zakoračio preko ruba i sretno iskočio!

Život će na tebe istresati smeće, razne vrste prljavštine. Otresi to i popni se stubu više.
Svaka nedaća je stuba.

Nikad ne odustaj! Otresi to i uspni se jednu stubu više!

autor nepoznat


Stuba više – pps o životnim poteškoćama

Poučna priča o smislu životnih poteškoća. Jednog je dana seljakov magarac pao u bunar. Životinja je satima zapomagala dok je seljak pokušao dokučiti što učiniti.

Please wait...