Što upisati u Pregled rada (Dnevnik)?

“Što upisati u Pregled rada (eDnevnik)?

Sadržaj koji učitelj treba upisati u Pregled rada nije propisan niti jednim pravilnikom niti zakonom, a vrlo često se učitelji i nastavnici žale da “jedno upisuju, a drugo rade”. Stoga je izuzetno važno osvijestiti autonomiju učitelja i nastavnika koja počiva na odgovornom planiranju ostvarivanja odgojno-obrazovnih ishoda te bilježenju u Pregled rada, upravo onoga što je za određeni sat planirano i ostvareno. Mora postojati jasna poveznica između planiranog u Godišnjem izvedbenom kurikulumu i zabilježenog u Pregledu rada.

Bilješka u Pregledu rada može primjerice, uključivati:

  • odgojno-obrazovni ishod bilo na razini kurikuluma, teme ili aktivnosti
  • naslov teme, aktivnosti, književnog teksta, lekcije ili projekta
  • razradu odgojno-obrazovnog ishoda
  • kratki opis aktivnosti
  • sadržaj kojim se ostvaruje odgojno-obrazovni ishod

Ili neki drugi oblik zapisa kojim učitelj/nastavnik jasno opisuje što se radi tijekom određenog nastavnog sata odnosno kojim se omogućava praćenje ostvarivanja kurikuluma.” 

citat iz najčešćih pitanja škole za život

Please wait...