Stepinac, kardinal bez mitre i štapa – on-line kviz za vjeronauk i druge digitalne vježbe

On-line kviz za vjeronauk, povijest i opću kulturu “Kardinal bez mitre i štapa” o bl. Alojziju Stepincu hrvatskom kardinalu.

Na ovoj stranici pronaći ćete nekoliko digitalnih vježbi za nastavu vjeronauka i opću kulturu na temu blaženog kardinala Alojzija Stepinca: digitalna osmosmjerka, anagram s riječima povezanim uz blaženikov život, vježba spajanja parova, on-line puzzle sa slikom blaženoga Alojzija Stepinca.

KARDINAL STEPINAC – digitalna osmosmjerka

Digitalna osmosmjerka na temu kardinala Stepinca s pojmovima: kardinal, caritas, Alojzije Viktor, zagrebačka katedrala, mučenik…

Anagram sa 14 riječi: kardinal Stepinac, zagrebačka katedrala, Lepoglava, caritas, Krašić, Ivan Pavao drugi, svećenik….

Jednostavan anagram s pet riječi o blaženom Alojziju Stepincu za vjeronauk u prvom i drugom razredu osnovne škole.

KARDINAL STEPINAC – on line puzzle

Igra za trenutke opuštanja. Slaganje puzzla sa slikom KARDINALA STEPINCA. Možete izabrati težinu slagalice, boju pozadine, pogledati minijaturu zadane slike ili postaviti sliku u pozadini kako biste lakše riješili zadatak. Aplikacija prikazuje u kojem vremenu ste složili sliku.

Please wait...