Starozavjetni proroci – vježba za vjeronauk on-line. Zadatak. razvrstaj proroke u tri skupine: veliki i mali proroci, te proroci nepisci. Klikom na znak provjere aplikacija pokazuje koje ime se nalazi u pogrešnoj skupini i time omogućuje samostano učenje. Korisno za usvajanje nastavnih sadržaja sedmog razreda osnovne škole.