Srce miša – pps prezentacija prema indijskoj basni

Jedan je miš živio u neprestanom strahu od mačaka.
Čarobnjak neki sažalio se nad njim i pretvorio ga u mačku.
Ali miš je tada počeo strahovati od pasa.
Čarobnjak ga je onda pretvorio u psa, ali ovaj se počeo bojati pantere.
Kad ga je čarobnjak međutim pretvorio u panteru, on se počeo bojati lovaca.
Čarobnjak ga je na to ponovo pretvorio u miša s riječima:
“Ne mogu ti pomoći jer ti imaš srce miša.”

indijska basna

Srce miša – priča o hrabrosti (pps)

Jedan je miš živio u neprestanom strahu od mačaka.
Čarobnjak neki sažalio se nad njim i pretvorio ga u mačku.
Ali miš je tada počeo strahovati od pasa.
Čarobnjak ga je onda pretvorio u psa, ali ovaj se počeo bojati pantere. …        indijska basna
Please wait...