Spužva koja briše grijehe

U jednoj seoskoj crkvici u Oberlandu može se vidjeti zanimljiva barokna umjetnina: slika raspetoga Krista. Na slici je i đavao a u ruci mu je dugi list ispisan ljudskim grijesima.
Đavao kao da govori Isusu: “Vidi kakvi su ti ljudi! Zli. Evo njihovih grijeha, nebrojeni su. Svi će ovi pripasti meni.”

Na suprotnoj strani slike naslikan je anđeo. U ruci mu spužva u koju kaplje krv i voda s Isusova probodenog boka. Anđeo spužvom briše grijehe, ispisane na onom listu koji sotona drži u ruci.

Slikar je htio reći: ISUS je svojom krvlju, opravdao sve ljudske grijehe. Pomirio nas je s Bogom.

W.Hoffsummer

Please wait...