Špilja Isusova rođenja u Betlehemu – virtualni posjet

Razgledajte unutrašnjost špilje Isusova rođenja u Betlehemu putem interneta.
Unutar same špilje kreće se mišem ili strelicama na tipkovnici.