Smrt čeka u Samari

Neki trgovac u Bagdadu posla svog slugu da tamo obavi neki posao, a ovaj se vrati sav blijed i tresući se od straha.

“Gospodaru” – reče sluga – “dok sam bio na pazaru sreo sam jednog neznanca. Kad sam mu pogledao u lice, otkrio sam da je to Smrt. On mi je zaprijetio i otišao dalje. Sada se bojim. Molim vas, dajete mi konja da odmah odjašem u Samaru i tako stvorim što je moguće veću udaljenost između sebe i smrti.”
Trgovac, u brizi za svoga čovjeka dade mu svoga najbržeg konja. Sluga skoči u sedlo i u hipu odjaha. Kasnije po danu, sam trgovac ode na pazar i ugleda Smrt kako šeće među mnoštvom.
Ode do nje i reče: – “Jutros si zaprijetila mome sluzi. Što to znači?”
– “Nije to nikakva prijetnja, reče Smrt, bila je to gesta iznenađenja što ga vidim u Bagdadu.”
– “Pa gdje bi bio aKo ne u Bagdadu. Tu živi – reče trgovac.”
– “Da, vidite, ja sam razumjela da će mi se noćas pridružiti u Samari.”

Please wait...