Siroti kršćani

– Imaju Bibliju, ali svoju duhovnu hranu uzimaju iz novina.

– Govore i pjevaju o miru, ali ga nemaju, niti se trude da ga dobiju.

– Mole se da dođe Nebesko kraljevstvo, ali sami zatvaraju put svojim tjelesnim životom.

– Slušaju propovijedi o samoodricanju, ali se hrane slatkišima i oblače u sjaj i raskoš.

– Slave Isusa svojim ustima, a istovremeno izjavljuju da se ono što je Isus rekao ne može ostvariti danas.

– Govore drugima o radosti spasenja, a sami su uvijek žalosni.

– Tvrde da Isus nosi sva naša bremena, a padaju pod teretom kojeg su sami sebi nametnuli.

– Sugovornicima govore o ljepotama Neba, a svako jutro se bude zadovoljni što još nisu morali otići sa zemlje.

autor nepoznat


Siroti kršćani – razmišljanje u pps-u

Siroti kršćani imaju Bibliju, ali duhovnu hranu uzimaju iz novina i časopisa. Govore i pjevaju o miru ali ga nemaju…

.

.


Siroti kršćani – pps sa crno-bijelim fotografijama

Siroti kršćani imaju Bibliju, ali duhovnu hranu uzimaju iz novina i časopisa. Govore i pjevaju o miru ali ga nemaju…

Please wait...