Šegrt – poučna priča

U vrijeme kamenih dvoraca i hrabrih ratnika u željeznim oklopima, neki je nadareni mladić započeo naukovanje svladavajući vrlo brzo vještine svoga zanata. Okretno je baratao kliještima i obrađivao željezo na nakovnju, a izvrsno se služio kovačkim mijehom. Bio je tako vješt da je kovao mačeve savršenih oblika s tankim ali čvrstim oštricama otpornim na sve udarce, izrađivao je velike svijećnjake s tisuću ukrasnih pojedinosti i teška ulazna vrata.
Kad je završio naukovanje, dobio je posao u kraljevskoj radionici.
Sve njegovo umijeće nije mu, međutim, ništa koristilo, jer nije naučio prvu i osnovnu stvar: upotrebu kresiva za paljenje vatre, a bez toga nije mogao ništa načiniti.
Neupitno je da naša djeca moraju naučiti neka umijeća (moraju znati čitati, plivati, služiti se računalom…), moraju se pripremati za život u trećem tisućljeću. Ali ako im ne ponudimo ništa više, ako im uskratimo ono duhovno, onda ih učimo samo umijeću preživljavanja, koje neće imati svoje središte. U nekim kulturama otkriva se upravo to duhovno središte i naziva ga se jednostavno: učenje kako se postaje čovjek

 (Bruno Ferrero)


Šegrt poučna priča – Bruno Ferrero

Kratka poučna priča koja upozorava kako djeca moraju naučiti neka umijeća (moraju znati čitati, plivati, služiti se računalom…), moraju se pripremati za život u trećem tisućljeću.
Zanimljiva prezentacija prema priči Bruna Ferrera.

Please wait...