Sedam svetih sakramenata – animacija sedam sv. sakramenata i pojedinačno

Sedam svetih sakramenata – animacija od 5 minuta s tumačenjem pojma sakramenat i podjelom svetih sakramenata. Uradak prezet sa you-tube kanala lectio brevis.

Korisno za vjeronauk u šestom razredu, pripremu za sakramente inicijacije i opću kulturu.

Sakrament svetog (svećeničkog) reda – animacija od 5 minuta s tumačenjem nastanka svetog sakramenta i stupnjeva svećeničkog reda u Katoličkoj crkvi. Uradak prezet sa you-tube kanala lectio brevis.

Korisno za vjeronauk u šestom razredu i opću kulturu.

Please wait...