Sedam pitanja o svetoj pričesti

1. Trebaju li na nedjeljnu Misu ići bake, djeca i oni odrasli koji nisu previše umorni nakon šest radnih dana?

2. Treba li na misi samo šutjeti i moliti krunicu?

3. Za vrijeme mise čita se iz najsvetije knjige koju su pisala četvorica svetaca, a zove se na hrvatskom “Radosna vijest”. Kako tu knjigu obično nazivamo i kako se zovu pisci?

4. Na misi se pjeva prastara himna Bogu u čast. Prva dva stiha nisu smislili ljudi nego su je pjevali anđeli. Koja je to himna?

5. Kakvo brašno mora biti za euharistijski kruh: a) bijelo b) pšenično c) kukuruzno
Vino: a) bijelo b) od grožđa c) od bilo kojega voća

6. Mnogi misle da se hostija pretvara u Isusovo tijelo u času podizanja, kad je svećenik podigne visoko, a vino, u krv kad podigne kalež.

7. Je li u posvećenoj hostiji samo tijelo, a u vinu samo krv Isusova?

1. Ne. Svaki kršćanin griješi ako ne ide na nedjeljnu svetu Misu bez opravdana razloga (teška bolest, briga za nemoćne koji ne mogu biti sami…)

2. Ne. Svi moraju pratiti misni obred i sudjelovati u njemu.

3. Evanđelje. Pisci su evanđelisti: Matej, Marko, Luka i Ivan.

4. Slava Bogu na visini…

5. Pšenično brašno. Vino od grožđa.

6. Ne, podizanje dolazi nakon pretvorbe.

7. Ne, u svakoj  čestici hostije i u svakoj kapi vina je čitav Isus – Njegovo Tijelo, Krv i Duh.

preuzeto iz MAK-a 1998.

Please wait...