Putem ponuđenog linka možete preko servisa you tube pogledati kratki animirani film za vjeronauk “Samuel -prorok”. Korisno posebno za vjeronauk u petom razredu osnovne škole.