Sakramenti Kristovi darovi - pps Prezentacija o sedam svetih sakramenta. Posebno korisno za vjeronauk za učenike šestih razreda osnovne škole ili za pripravu za sakramenat krizme.

Sakramenti Kristovi darovi – pps

Prezentacija o sedam svetih sakramenta.
Posebno korisno za vjeronauk za učenike šestih razreda osnovne škole ili za pripravu za sakramenat krizme.