Rimske bazilike – virtualni posjet (Sv. Petar u Vatikanu, Santa Maria Maggiore, sv. Ivan Lateranski)

Bazilika Svetoga Petra u Vatikanu – virtualni posjet

Razgledajte unutrašnjost bazilike svetoga Petra putem interneta.
Unutar ove veličanstvene građevine kreće se mišem ili strelicama na tipkovnici.
Prikaz je popraćen glazbom. Veoma lijep virtualni uradak visoke kvalitete.


Bazilika Santa Maria Maggiore – virtualna šetnja

Razgledajte unutrašnjost jedne od četiri velike rimske bazilike putem interneta.
Unutar ove veličanstvene građevine kreće se mišem ili strelicama na tipkovnici.
Prikaz je popraćen glazbom. Veoma lijep virtualni uradak visoke kvalitete. POSJET


Ivan Lateranski – virtualni posjet

Razgledajte unutrašnjost bazilike svetoga Ivana Lateranskog putem interneta.
Unutar ove veličanstvene građevine kreće se mišem ili strelicama na tipkovnici.
Prikaz je popraćen glazbom. Veoma lijep virtualni uradak visoke kvalitete.


Please wait...