Religije svijeta – memory game vjeronauk

Religije svijeta – memory interaktivna igra za vjeronauk i slobodno vrijeme.

Računalna igra memory sa 6 parova sa zadatkom spojiti sliku i naziv religije na koju se slika odnosi. Korisno za vježbe memorije i usvajanje pojmova.

Svako novo učitavanje igre pokreće sličice poredane drukčijim redom.

Religije svijeta – vježba memory na temu religije svijeta. Zadatak: spojiti 10 parova slika velikih svjetskih religija.

Religije svijeta – jednostavan memory sa 4 para slika velikih svjetskih religija.

Please wait...