RAZLIČITI UČENICI RAZLIČITI PROGRAMI ISTI UČITELJ – pps o integraciji učenika

Pps o integraciji učenika s poteškoćama u učenju: vrste teškoća, prilagođeni i individualizirani programi, IOOP….

Prezentacija preuzeta sa stranica AZOO. Autor nepoznat