Razgovor između čežnje i predrasude

„Ne mogu izaći s tobom“, rekla je Predrasuda.

„Mogli bismo se prošetati gradom, ruku pod ruku“, reče Čežnja.

„Mogao bi me vidjeti netko poznat“, reče je Predrasuda.

„A da odemo zajedno negdje gdje nema ljudi?“ šapne Čežnja.

„Ako i izađemo bit će mi neugodno da me vide s tobom“, nervozno uzvrati Predrasuda.

„Kako bi bilo da izađemo samo kao znanci?“, upita Čežnja.

„Kao da ne treba birati i znance, frkne Predrasuda i nastavi: “Ne, ne, ni u kom slučaju ne mogu izaći s tobom!“

Koliko lijepih trenutaka propustimo robujući predrasudama?

Please wait...