radni listovi za vjeronauk – treći razred

RADNI LISTOVI ZA VJERONAUK
TREĆI RAZRED

Radni listovi za vjeronauk za treći razred osnovne škole: spajanje parova, nadopunjavanje rečenica, rješavanje križaljki, osmosmjerki, rad na tekstu i drugi zadatci prilagođeni uzrastu.

Ponavljanje gradiva drugog razreda – radni list 

Gdje ti je blago ondje će ti biti i srce – bojanka

Gdje ti je blago ondje će ti biti i srce – bojanka za grupni rad

Prispodoba o talentima – bojanka za grupni rad

Isus pomaže ljudima – radni list prema evanđeoskim tekstovima

Djela milosrđa – radni list s osmosmjerkama (učenje kroz igru)

Isus hrani mnoštvo – umnažanje kruha – radni list

Priča o kruhu – jednostavan radni list

Sveci Božji

radni list sa slikovnom osmosmjerkom

.

.

Sveti Martin – radni list baziran na kratkom animiranom filmu Priča o svetom Martinu.

Zadatci: posložiti slike prema video zapisu, nadopuniti rečenice, riješiti osmosmjeku, obojiti sliku prema poljima… animirani film

Vidio sam vašu nevolju – radni list

Bog se objavljuje Mojsiju – radni list

Izlazak spasa – radni list

Deset zala – radni listić za vjeronauk
Zadatak: obojiti označena polja i proučiti 10 egipatskih zala.

Bog hrani svoj narod u pustinji – radni list

Bog daje zapovijedi – radni list

Deset zapovijedi ponavljanje

Sveti Nikola – radni list

Sveti Nikola biskup – bojanka za grupni rad

Bogojavljenje – radni list za vjeronauk u trećem razredu osnovne škole

Sveti Valentinprigodni materijal

Korizma – radni list

Milosrdni Samarijanac – radni list

Milosrdni Samarijanac 2 – radni list

Nije ovdje – uskrsnu kako je rekao – radni list

Isus oprašta preljubnici – radni list

Prispodoba o dobrom ocu – radni list

Farizej i carinik – radni materijal

Sveti sakramenti – radni list s osmosmjerkom i spajanjem pojmova

Euharistija – radni list 

Kako je daleko Emaus – radni list

Himan Duhu Svetomu bojanka

Please wait...