radni listovi za vjeronauk – šesti razred

RADNI LISTOVI ZA VJERONAUK

Na ovoj stranici možete pronaći radne listove za učenike osnovnoškolskog uzrasta. Mogu se slobodno upotrebljavati u nastavi katoličkog vjeronauka.

Vjeronaučna matematika – zadatci

Ponavljanje gradiva petog razreda – radni list

*Mojsije – radni list za učenike s poteškoćama


Nebeski zaštitnici – radni list

Crkva u srednjem vijeku radni list

Crkva u Srednjem vijeku – radni list za rad u paru

Reformacija – radni list za vjeronauk

Srednjovjekovna Crkva – radni list za ponavljanje i utvrđivanje gradiva

Prispodoba o izgubljenom sinu – radni list

Prispodoba o izgubljenoj ovci – radni list u stripu

Prispodobe – radni list
asocijacija, izbaci uljeza, poveži slike, nadopunjavanje teksta (preporuka – isprintati obostrano i presaviti na veličinu A5)

Isusova čudesa radni list

Liturgijsko ruho i predmeti – radni list za vjeronauk prema pps prezentaciji  Liturgijsko ruho i predmeti – pps prezentacija sa edukativnim igrama (otkrivanje slika, asocijacija, spajanje parova, nadopunjavanje rečenica)

Liturgija (predmeti, knjige, glazba…) – radni list iz vjeronauka

Liturgija – sudoku (radni list)

Poster Isusova čudesa

Mojsije zemljovid izlaska iz ropstva 6. razred za grupni rad

(UPUTE – Mojsije zemljovid za grupni rad)

Koliko poznajemo svetog Dujma

Pjesma brata sunca bojanka za grupni rad

Kuća na stijeni parabola; strip

Izgubljena ovca

Izgubljeni sin

Isus Krist radni list za vjeronauk

Please wait...