Puče moj – mp3

PUČE MOJ

Puče moj, što učinih tebi
ili u čemu, ožalostih tebe?
Odgovori meni!

Ja radi tebe bičevima udarih Egipat
s prvorođencima njegovim,
a ti mene predade, da me bičuju. Puče moj…

Ja izvedoh tebe iz Egipta
potopivši Faraona u more Crveno,
a ti mene predade glavarima svećeničkim. Puče moj…

PUČE MOJ – Vokalisti Salone

PUČE MOJ – klapa Nostalgija

PUČE MOJ – Skradin

PUČE MOJ – klapa sv. Juraj HRM

Please wait...