Prvoga dana Bog stvori svjetlost… – mp3

 

 

PRVOGA DANA BOG STVORI SVJETLOST

DRUGOG DANA SVOD.

 

TREĆEGA DANA DIVNO VOĆE

I SLATKI MU ROD.

 

ČETVRTOGA DANA SUNCE, MJESEC I SVE ZVJEZDICE.

PETOGA DANA BOG STVORI PTICE I U VODI SVE.

 

ŠESTOGA DANA GOSPOD STVORI SAV ZVJERINJI ROD:

LAVA, TIGRA, ZEBRU I ZECA ČITAV NOIN BROD

 

I ČOVJEKA RUKOM SVOJOM BOG NAČINI TAD

SEDMOGA DANA BOG ODMOR DADE

I PRESTA SAV RAD.

Please wait...