Promijeniti svijet – prorok

Jednom u jedan grad došao je prorok i počeo vikati na najvećem gradskom trgu kako je potrebna promjena u životnom hodu grada. Prorok je vikao i vikao i poprilično mnoštvo je dolazilo čuti ga, iako više iz radoznalosti nego li zbog istinskoga zanimanja.

I prorok je svaki dan stavljao svoju dušu u svoje riječi i u svoj nastup, tražeći promjenu navika i običaja.

Ali, kako su prolazili dani, tako je bilo sve manje onih radoznalih koji su ga okruživali. Na kraju ni jedna osoba nije se činila spremnom na promjene. Ali prorok nije posustajao i nastavio je vikati. Sve dok se više nitko nije zaustavljao poslušati njegove riječi. Ali i dalje je prorok nastavio vikati u samoći na velikom trgu. Prolazili su dani. Prorok je i dalje vikao. I nitko ga nije slušao.

Ipak, jednog dana netko mu se je približio i upitao ga:

Zašto i dalje vičeš? Zar ne vidiš da nitko nije spreman promijeniti se?

I dalje vičem – odgovorio je prorok, – jer ako zašutim, oni će promijeniti mene!

nepoznati autor


Promijeniti svijet – pps

– Proroče, zašto vičeš kad te nitko ne sluša i nije spreman promijeniti se?
– Ako zašutim svijet će promijeniti mene!

Please wait...