Probudi život – razmišljanje

PROBUDI ŽIVOT

Brate moj koji vjeruješ u drugi život, ako svoje muke ne možeš više podnositi, nasmiješi se svome bližnjemu!

Ako te budućnost zabrinjava, ohrabri svoga susjeda!
Ako su te prijatelji iznevjerili, ponudi svoje prijateljstvo potrebnome!

Ne hodaj zabrinut naokolo.
Ne zadržavaj se predugo sa svojim problemima.
Ne razbijaj previše glavu o sutrašnjici.
Ne vrti se u krug kao zatvorenik.

Ne zamjećuješ li oko sebe oči, koje od tebe čekaju barem pogled, smiješak, riječ ohrabrenja?
Ne živi kao onaj koji nema nade.

Od svakog pa i najmanjeg pokreta ljubavi budi se život, ljubav i nada.
Uvjeri se u to i prenesi to svojoj braći!

(A. Garnier)

Please wait...