Prijateljstvo mudre izreke učenje kroz igru

Slaganje mudrih izreka od zadanih riječi na temu prijateljstva.
Posebno korisno za vjeronauk u drugom razredu osnovne škole.