Prijateljstvo foto-govor – pps

Fotogovor o prijateljstvu posložen u prezentaciju. Korisno za vjeronauk za obradu nastavne jedinice o prijateljstvu.