Predbračni spolni odnosi “grijeh” ?!

Većina vas je čula da su predbračni spolni odnosi “grijeh”. Na žalost, mnogima od vas nije se objasnilo zašto je to grijeh ili čak što je to točno grijeh.
Da, vjera nas uči da su spolni odnosi izvan bračnoga odnosa grijeh – težak grijeh. Što to znači? Kada sam ja bila mlada, mislila sam da je Bog veliki osvetnik koji čeka da učinimo neke pogreške tako da nas može “protjerati u pakao”. To mi je bilo teško shvatiti – ta slika se jednostavno nije uklapala u sliku “Boga punog ljubavi”.
Trebamo početi od razumijevanja grijeha. Grijeh nije kršenje nekoga apstraktnog pravila koje je Bog izmislio da nas muči. Bog nas je stvorio. On zna kako mi djelujemo. Moralnost nije apstraktna. Moralni zakoni su jednostavno upute za naš život. Griješiti znači ići protiv načina na koji smo stvoreni. Griješiti znači, na određeni način, povrijediti druge i samoga sebe. A Bog to ne voli. Nije nas za to stvorio.
Kako se to primjenjuje na spolnost. Bog je stvorio spolnost da govori lijepim jezikom – jezikom trajne, odane, plodne bračne ljubavi. Ako pokušamo spolnost izdvojiti iz tog konteksta, ona više neće bita ista, a mi ćemo biti povrijeđeni – tjelesno, emocionalno i duhovno.
Ali grijeh podrazumijeva puno više od “isključivanja ili rastuživanja Boga” jer mi ujedno nanosimo bol sami sebi ili jedno drugomu.
Kad namjerno griješimo, mi Bogu govorimo: “Učinit ću to na svoj način.” Za takvo ponašanje se snose posljedice. Kada mi namjerno i svjesno učinimo
teški grijeh, odvajamo se od Boga i od Njegove milosti.
To vrijedi za sve grijehe, pa i grijehe povezane sa spolnosti. Da, namjerna zlouporaba dara spolnosti težak je grijeh. Ako se ne pokajemo za taj grijeh, on nas odvaja od Boga. On, međutim, ne želi da ostane tako. Ne želi da budemo odvojeni od Njega. On nas još uvijek ludo voli i želi da mu se vratimo.
Većina ljudi koja odrasta u današnjem svijetu nije čula istinu o čistoći. Mnogi od njih ne razumiju ljepotu Božjega dara spolnosti.
Zato i nije iznenađujuća činjenica da je puno vjernika spolno aktivno, iako nisu u braku?
Što se onda događa kada ti ljudi uče o čistoći? Što se događa kada otkriju da je njihova spolna aktivnost bila pogrešna i da ih je ranila? Govori li Bog odozgo: “Ha! Griješili ste!? Sada vas mogu osuditi!!!”
Pogrešno, pogrešno, pogrešno. Bog nas voli. On nas ne voli više ako smo dobri, a manje ako smo loši. Njega žalosti vidjeti kako se okrećemo od Njega. On želi da se vratimo.
Mary Beth Bonacci
Ako mladi počnu s tjelesnim odnosima, hoće li se zaustavit na tijelu, hoće li ikad narasti do duhovne dimenzije ljubavi koja će im kasnije u braku biti potrebna?
Mnogi se brakovi slamaju upravo na tome što su im seksualni odnosi prije braka sprečavali da uđu u onu višu ljubav. 
Please wait...