Donosimo izvorni znanstveni rad Ivana Armande “Splitski nadbiskup Arnir u povijesnim vrelima i literaturi”. Članak je preuzet s portala hrcak.srce.hr i za potrebe ovih stranica uređen u obliku e-booka.