Pouka od tri majmuna

Stara japanska poslovica govori o tri majmuna koji su nastojali izbjeći zlo.  

Prvi je pokrio svoje oči kako ne bi vidio ništa zlo.

Drugi je pokrio svoje uši da ne čuje zlo.

Treći je pak pokrio svoja usta da ne govori zlo.

Prvo tumačenje poslovice: Ako ne slušamo, ne vidimo i ne govorimo zlo i sami ćemo biti pošteđeni zla!

Drugo tumačenje: Ne trebamo gledati ni slušati zlo koje nas se ne tiče. Također, ne trebamo tračati o drugima.

Možda bi najbolje bilo boriti se protiv zla u sebi, kako bi ga pobijedili oko sebe!


Pouka od tri majmuna – pps

Zlo u drugima ne vidim, ne čujem niti o njemu govorim.
Zlo u sebi nastojim iskorjeniti

priredio fra Ivan Marić

Please wait...