Postoje samo dva svijeta – Stjepan Lice

Postoje samo dva svijeta – stari svijet i evanđeoski svijet;

samo dva načina života – stari život i evanđeoski život.

Moguće je biti ili stari čovjek ili čovjek Evanđelja.

Stari čovjek teži vladanju, evanđeoski čovjek služenju;

Stari je čovjek sklon optuživanju, evanđeoski čovjek opravdavanju.

Stari je čovjek sitničav, evanđeoski čovjek velikodušan.

Stari čovjek uporno pokušava trgovati s Bogom, evanđeoski čovjek živi život kao dar.

Stari čovjek je neprestano zabrinut, u evanđeoskom čovjeku živi djetinje povjerenje.

Stari je čovjek sputan prošlošću, evanđeoski čovjek je čovjek budućnosti.

Stari čovjek živi u duhu ispraznosti,  evanđeoski čovjek u duhu blaženstava.

Stjepan Lice


Postoje samo dva svijeta – pps

Postoje samo dva svijeta – stari svijet i evanđeoski svijet; samo dva načina života – stari život i evanđeoski život. (tekst Stjepan Lice)

Please wait...