Posebno – razmišljanje

“POSEBNO” je riječ koja se koristi pri opisu nečega poput zagrljaja ili zalaska sunca ili osobe koja širi ljubav osmijehom ili brižnom gestom. 

“POSEBNO” opisuje ljude koji sve čine iz srca i misle na srca drugih.  

“POSEBNO” se primjenjuje na nešto što je dragocjeno i vrijedno divljenja,
što se ne može uništiti. 

Znaj da je “POSEBNO” riječ koja najbolje opisuje T e b e!

Please wait...