“POSEBNO” je riječ koja se koristi pri opisu nečega poput zagrljaja ili zalaska sunca ili osobe koja širi ljubav osmijehom ili brižnom gestom. 

“POSEBNO” opisuje ljude koji sve čine iz srca i misle na srca drugih.  

“POSEBNO” se primjenjuje na nešto što je dragocjeno i vrijedno divljenja,
što se ne može uništiti. 

Znaj da je “POSEBNO” riječ koja najbolje opisuje T e b e!