Poput ribe u vodi… – kratka priča

U jednoj se basni priča o ribama koje su međusobno razgovarale.

Ima riba koji misle da naš život potpuno ovisi o vodi. No vodu mi nikad nismo vidjele. Što je voda?
Par mudrijih riba javilo se za riječ: Čuli smo da u oceanu živi jedna potpuno školovana riba. Ona pozna sve tajne svijeta. Otiđimo k njoj i zamolimo je da nam pokaže vodu.

I tako ribe krenuše na put. Preko utoka rijeke u more i dalje u široki ocean. I nakon dugog puta nađoše veliku i mudru ribu. Kad je čula njihovo pitanje odgovori: Vi glupe ribe! Cijelog života živite u vodi, svuda oko vas je samo voda. I ne znate što je voda? Bez vode vi ne biste bile ribe.

“I more je kao Bog”, rekla je Gertruda von le Fort. A mnogi ljudi ni danas nisu svjesni koliko im je bliz.
“U njemu živimo, mičemo se i jesmo” (Dj 17,28).

Please wait...