Početi od samoga sebe

Bože, ako sam ne mogu ustati,
ne mogu ni druge nositi.

Ako sam sebe ne mogu prihvatiti
ne mogu ni druge prihvatiti.

Ako sam sebi ne mogu reći ‘da’,
ne mogu ni druge ohrabriti.

Ako samog sebe ne mogu trpjeti
ne mogu ni druge voljeti.

Ako samog sebe ne mogu ljubiti
ne mogu se ni drugima s puno ljubavi obraćati.

Bože ne mogu ljubiti svoje bližnje
kao samoga sebe, ako druge ne ljubim.

Carlo Caretto: Iskreno pred Bogom


Počni od sebe – razmišljanje pps

Bože ako sam ne mogu ustati ne mogu ni druge nositi.
Ako sam sebe ne mogu prihvatiti, ne mogu ni druge prihvatiti…

priredio fra Ivan Marić

Please wait...