Pjevati ili ne o zvanjima – pps razmišljanje

Kratko razmišljanje o zvanjima, i talentima koje nam je Bog dao.
Ako želiš živjeti obićnim životom-živi. To uopće nije loše. Ako ti je Bog dao neke druge darove upotrijebi ih.