Pjesma o svetom Nikoli

Tiho djeco, tiho sada,
Tamna noć već svuda pada!
Već po gradu Niko bijeli,
Dobroj djeci dare dijeli.

Biskupska mu kapa bijela,
Uzdiže se iznad čela.
Poput snijega bijela brada,
Dolje mu do pasa pada.

Duga mu do zemlje halja,
Hodajuć se za njim valja.
Jošte Niko sjedokosi,
štap u jednoj ruci nosi.

Vesele se, raduju se,
Djeca mala svetom Niki.
Al´ne samo mala djeca,
Raduju se i veliki.

Djeca znadu da je dobar,
I predobar Niko sveti,
I djetetu da će dobrom
Nešto lijepo on donijeti.

Zar veliki ljudi od njeg´
Ništa na dar dobit´neće?!
Hoće, hoće: da zajedno
Veselje im bude veće.

Naša radost i veselje,
I vaša će radost biti,
Time hoće Niko sveti,
Vas velike veseliti.

Pa vas, eto, pozdravljamo:
Dobro došli danas k nama,
Roditelji, prijatelji,
Radujte se sada s nama.

Please wait...