Petar Kružić senjski kapetan i kliški knez – ulomak iz TV kalendara

Putem ponuđenog linka možete preko internet servisa You Tube pogledati kratki video ulomak iz TV kalendara o Petaru Kružiću senjskom kapetanu i kliškom knezu.

Please wait...