Pavao u košari – model male pokretne košare

Pavao u košari

Pavao u pokretnoj košari

Model za izradu košare sv. Pavla od kutije za jaja.

Korisno za vjeronauk u petom razredu; korelacija s likovnom kulturom.

Please wait...