Patrijarsi – Jakov Izrael – vjeronauk pps

Patrijarsi Jakov Izrael – učenje kroz igru

Prezentacija o Jakovu Izraelu – igra otkrivanje slika s asocijacijom o patrijarsima. Korisno za vjeronauk u petom razredu osnovne škole – učenje kroz igru.

Please wait...