Paradoks našega vremena

Paradoks našeg vremena je da gradimo sve više zgrade, no nižeg smo praga tolerancije;
autoceste su šire, a pogledi na svijet uži.

Trošimo više, a imamo manje, kupujemo više, a manje uživamo.

Imamo veće kuće, a manje obitelji.  

Imamo veće obrazovanje (titule),  više znanja, a manje pravilno prosuđujemo; imamo više stručnjaka, ali i više problema.

Pijemo previše, pušimo previše, nerazumno trošimo novac, smijemo se premalo, vozimo prebrzo, previše se ljutimo, prekasno liježemo, preumorni ustajemo.

Naučili smo kako zaraditi za život, ali ne i kako živjeti.
Dodali smo godine životu, ali ne i život godinama.

Bili smo na Mjesecu, ali nam je teško upoznati svog susjeda.
Osvajamo Svemir, a borimo se sa neistraženim „Svemirom“ u sebi.

Bavimo se pročišćavanjem zraka, ali ne i duše.

Planiramo više, a postižemo manje. Naučili smo žuriti, a zaboravili strpljivo čekati. Sve više komuniciramo putem kompjutera a sve manje i manje izravno.

Ovo su vremena brze hrane,  naglih obogaćivanja i šupljih veza među ljudima.

Ovo su vremena dviju plaća u obitelji, ljepših i većih, ali razorenih kuća. Ovo su vremena tableta koje čine „čuda“ od veselja do smirenja i na kraju smrti.

Sjetite se provoditi vrijeme s ljudima koje volite, jer neće zauvijek biti tu.

Sjetite se reći lijepu riječ, zagrliti ljude koje volite, jer jedino blago koje možete dati je Vaše srce, a to ne košta ništa.

Sjetite se reći VOLIM TE ako to stvarno osjećate.

Sjetite se pomoliti, naći mir u sebi.

autor nepoznat


Paradoks našega vremena – pps

Paradoks našeg vremena je da gradimo sve više zgrade, no nižeg smo praga tolerancije; autoceste su šire, a pogledi na svijet uži.

Please wait...